Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

"In the study"

When my mom saw this drawing, she asked me 
"Doesn't she feel uncomfortable with all these hair in her face? How is she able to see?" 
and i just answered 
"Mom, this was just for a moment. Her hair fell and then she gathered them again. She might even picked them up in a ponytail"
So... as you can see, I’m not the only one making stories out of a drawing... it's in the family 
:-P

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου