Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

"Our greatest glory 
is not in never falling 
but in rising 
every time we fall."
~ Confucius ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου