Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

"Fairy tales are more than true: 
not because they tell us
that dragons axist, 
but because they tell us that 
dragons can be beaten."
~ Neil Geiman, Caroline ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου