Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

"The art  
does not always mimic the artist. 
You never know the real person 
until you slide beneath their surface"
~ Chris Meris ~
- 'If I were you' by Lisa Renne Jones -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου