Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

"And above all, 
watch with glittering eyes 
the whole world around you 
because the greatest secrets 
are awlays  hidden 
in the most unlikely places. 
Those who don't believe in magic 
will nerver find it."  
~ Roald Dahl ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου