Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

"The meaning of Life 
is to find your Gift. 
The purpose of Life  
is to give it Away." 
~ Pablo Picasso ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου