Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Blue wrist warmers

I made these wrist warmers for my dad. 
He's the one wearing them in the photo. 
I know, 
my dad is not such as good model as my sister is :-P

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου