Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

"Don't bend;
don't water it down;
don't try to make it logical;
don't edit your own soul 
according to the fashion. 
Rather, follow your most intense obsessions mercilessly." 
~ Franz Kafka ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου