Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

"Never give up on your 
wishes and dreams, 
because 
every now and then 
magic becomes reality." 
~ Natalia Crow ~

https://www.facebook.com/NataliaCrowPoetry?fref=ts

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου