Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

"Stuck in the chimney" mug

This is another Christmas mug. I made this today. 
It's painted with acrylics, since i didn't made to find paints for glass. 
Crafting is not that famous in my country :-(
This is the front of the mug. 
The back is a little more funny (i think). 
See it below :-P

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου