Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

"Your time is limited, 
so don't waste it living someone else's life. 
Don't be trapped by dogma 
- which is livivng with the results of other people's thinking. 
Don't let the noise of other people's opinions 
drown out your own inner voice. 
And most important, 
have the courage to follow your heart and intuition." 
~ Steve Jobs ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου