Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

"Only as high as I reach can I grow,
Only as far as I seek can I go, 
Only as deep as I look can I see, 
Only as much as I dream can I be"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου