Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Turquoise braids wrist warmers

This is a very beautiful colour. 
You could say it's a colour for baby clothes. 
I really love it.
The pattern is braids again. It's getting easier to knit them. 
Soon i'll be searching for a new pattern to learn :-P 
Restless??? Maybe i am :-) 
There's nothing bad in that :-D

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου