Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

"It is through art and through art only 
that we can realize our perfection;
Through art  and art only 
that we can shield ourselves 
from the sordid perils of actual existence." 
~ Oscar Wilde ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου