Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Behind the curtains (uncoloured)

I usually do not draw people from their back side. 
The back is so flat and yet not flat at all. 
I usually miss the right shades to make it look realistic :-(  
I guess i need to practice more  :-P

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου