Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Pink candy wrist warmers

This is my first attempt to make moss stitch. 
I used the same number of loops 
as i did for my other wrist warmers 
and i used smaller needles. 
Yet, these wrist warmers become more loose and fluffy 
than the others. 
I guess that's what moss stitch does :-P  
They have a pretty nice texture though.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου