Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

"Bottled Death"

This sketch was originally made as part of a crest 
for a crest design contest. 
It was supposed to be the crest of a magical kingdom. 
But this doesn't really look like a crest so i never sent it. 
I made another one and i won that contest. 
This sketch remained in the drawer ever since.
So... what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου