Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Blue and white braided cowl

I made this cowl for my mom. She chose the colours.
This cowl is not made with needle or hook.
It's knitted on the fingers.
I had to knit it piece by piece and the put them all together.
It's actually quite fun doing that :-)
That's my mom wearing it!
So... what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου