Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

"When you come out of the storm 
you won't be the same person 
that walked in. 
That's what the storm is all about."
~ Haruki Murakami ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου