Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Deep charcoal grey wrist warmers

These wrist warmers are made for my father 
which is why they have no decorations. 
My dad is a farmer. 
He wears these wrist warmers at work 
beneath his working gloves 
so that his hands can be kept warm. 
They need to be simple so they will be comfortable 
to be worn beneath gloves.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου