Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

2015 Easter Candles donation III

I have a few more Easter candles to show you :-)
These candles are made for my community 's Church.
There are a few more i'm going to post tomorrow. 
So... what do you think????
I have all the candles ready 
and i am going to deliver them today...
I hope they'll like them :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου