Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

"Creativity 
is allowing yourself 
to make mistakes. 
Art 
is knowing 
which ones to keep."
~ Scott Adams ~


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου