Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

"When you look at a field of dandelions, 
you can either see a hundred weeds, 
or a thousand Wishes."
The way you see life is your choice :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου