Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Red heart Angel

This little fellow is made of felt fabric. 
I wasn't sure about how it was going to look like in the end. 
I think it's quite good. 
Of course it has mistakes, 
like everything i make for the first time. 
I'll try to be more careful next time :-) 
So... what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου