Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Blue heart Angel

That's another one heart Angel.
Just like the red one, my blue heart Angel is made of felt.
I really like those Angels.
I could use them to decorate Easter candles.
Won't that be nice? What do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου