Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Easter Candle code 036

I made this Easter Candle for my little sister. 
She asked for a painted candle. 
She chose the design and the colour. 
This Easter candle can be made with any kind of colour. 
It's distinctive and beautiful :-)
What do you think???
Take a closer look :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου