Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

"Grief is more physically draining 
that running a marathon every day. 
It wipes you out and leaves you bruised, 
body and soul." 
-MacKayla Lane- 
~ Karen Marie Moning, Shadowfever (Fever series) ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου