Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

"I know, 
I know it's good to be serious. 
But can we please just 
lighten up the teensy little bit? 
Silliness makes your soul smile!" 
~ Doe Zantamata ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου