Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Woollen pouch 006

I made a black and grey woollen pouch this time.
Black is always a good idea. It fits with nearly everything.
And grey is pretty good too :-) 
So... what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου