Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

"Cherry blossoms"

Spring is finally here.
I love Spring colours. They are so bright and vigorous.
So I decided to paint on a whisky glass today.
And since i live in the countryside 
and I can see the trees blossoming,
I tried to paint cherry blossoms :-)
So... what do you think???


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου