Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

"I was told that I was different. 
And I felt out of place - 
too loud, too full of fire, 
never good at sitting still, 
never good at fitting in. 
And then one day I realized something - 
something that I hope you all realize. 
Different is good." 
~ Angelina Jolie ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου