Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

"Hope is the little voice 
you hear whisper 'maybe' 
when it seems the entire world 
is shouting 'no'."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου