Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

"My philosophy is: 
It's not of my business 
what people say of me and think of me. 
I am what I am and I do what I do. 
I expect nothing and accept everything. 
And it makes life so much easier." 
~ Sr Anthony Hopkins ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου