Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

"You're not going to please everyone. 
Stop agonizing over perfection and 
open yourself to creativity."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου