Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Woollen pouch 016

This pouch is somehow different. 
I usually buy my buttons. 
This button is made by me. 
It's made of cernit, which is something like clay, 
but it's much harder. 
It's not so easy to work with 
but it's perfect for buttons (amongst other things) :-)
So... what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου