Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Bluebird (made of yarn)

This little bluebird is made of knitting yarn.
This is the first one i made, 
which is why it looks so bad :-P
I had to make it a little bit more fat, 
but it came out like this...
I'll know better next time!
So... what do you think???
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου