Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Wrist Warmers ww006

I really love these colours.
They make me feel calm.
And I think I made it quite well 
with the shapes this time :-)
What do you think???
The weather is still really warm, 
but autumn will be here soon...
I know most people do not like winter, 
but I'm looking forward for that season :-D
I really love winter! 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου