Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

"The only way to do great work 
is to love what you do. 
If you haven't found it yet, 
keep looking. 
Don't settle. 
As with all matters of the heart, 
you'll know when you find it." 
~ Steve Jods ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου