Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

"Glass flower garden" collection. Glass 02

This is the second glass,
out of the pack of six.
I really love this flower.
I didn't expect that i'll like it so much.
I've never tried painting something like this before :-)
So... what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου