Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Wrist Warmers ww007

I made these wrist warmers during the summer.
Not the very best season for wrist warmers,
but i needed to do something.
Doing nothing is very boring :-P
Of course, the colours are made to fit the season.
Blue, like the sea and the sky.
Blue is a beautiful colour, don't you think? 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου