Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

"Glass flower garden" collection. Glass 03

That's the third water glass,
out of the pack of six.
That's the only blue flower i made. 
I should have made more blue flowers!
So... what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου