Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

"Glass flower garden" collection. Glass 01

This is a water glass.
Its shape is like a tall tube.
These glasses come in packs of six.
But they were all empty, blank, 
so colourless and boring.
So I painted them. 
This is the first of the six.
So... what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου