Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

"Go after your dream, 
No matter how unattainable 
others think it is." 
~ Linda Mastandrea ~


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου