Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

"It had long since come to my attention 
that people of accomplishment rarely 
sat back and let things happen to them. 
They went out and happen to things." 
~ Leonardo da Vinci ~


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου