Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Wrist warmers ww005

These colours remind me of Fall.
It seems strange that 
the colours of the season are so warm,
even though the weather gets cold again :-) 
I really like Fall!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου