Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Orange tea lights

I made those tea lights using fresh orange peel.
It's a lovely idea for Christmas.
Just remember, you can not keep it for a long time.
The peel will get dry and shrink.
Use them as soon as you can.
They are beautiful 
and they release a wonderful orange scent.
so... what do you think??? 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου