Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

White woollen hat

This is one of the first woollen hats i made.
It's certainly the first one that can actually be worn.
And i really love it.
I'll make more woollen hats like this one.
So... what do you think???
That's my little sister wearing the woollen hat :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου