Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

White furry neck warmer

This is a white neck warmer,
made of 100% polyester furry yarn,
knitted with needles number 6. 
I really love this yarn.
It gets tangled very easily
but the outcome is amazing.
And the neck warmers are really really warm!
They are very useful during cold winters!
 That's my little sister wearing the neck warmer.
She is my favorite model!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου