Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Red decorative dress

The corset of this dress is made of newspaper, 
gauze and white glue.
I use a Barbie doll as a base.
It's like making a mold,
but i didn't use the mold to make something else.
I made it a dress.
I also used a lot of tulle for the skirt.
It was an interesting process.
So... what do you think???
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου