Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

2016 Easter Candle donation VI

Colours, colours and more colours!
Easter is full of colours!
And so do the Easter Candles.
I just love this year's candles!
What do you think??? 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου